Branches

Producten

Certificering

Downloads

Contact

Projecten voedingsmiddelen

Projecten voedingsmiddelen

Projecten voedingsmiddelen

Advies en levering perslucht en CO2 brouwerij Jopen HaarlemAdvies en levering perslucht en CO2 brouwerij Jopen HaarlemAdvies en levering perslucht en CO2 brouwerij Jopen HaarlemAdvies en levering perslucht en CO2 brouwerij Jopen HaarlemAdvies en levering perslucht en CO2 brouwerij Jopen Haarlem

Advies en levering perslucht en CO2 brouwerij Jopen Haarlem

- Verbuiksmeting
- Monitoring-/bewaking met data opslag, kwaliteits borging proces Jopen
- Extra filtratie eventuele koolwaterstoffen, extra veiligheid
- Monitoring-/bewaking met data opslag, kwaliteit levering gassenleverancier
CO2, kooldioxide


- Monitoring-/bewaking met data opslag, kwaliteit en verbruik
- Conditionering perslucht 
- Compressoren perslucht
Perslucht


Producten welke KS Perslucht heeft geleverd voor de Jopen brouwerij;


- Bedrijfszekerheid, redundant
- Continu monitoring met bewaking en data opslag / tracebility
- Kwaliteit konform richtlijn ISO 22000 voedselveiligheid (HACCP)
- Afname gericht op groei
Vanaf het ontwerp is KS Perslucht gevraagd te adviseren voor de inrichting van perslucht en kooldioxide CO2. De uitgangspunten voor de opdracht waren;